Idrofoglia - Diesel pumpe

Diesel motorne pumpe za navodnjavanje sa različitim kapacitetom.

motor + membranska pumpa           snaga motora     broj cilindara    zapremina rezervoara   broj stupnjeva pumpe

 LR28-20FL ( Rovati+Lombardini )             28                       2                            70 litara                               2

 ICX085-40/FL ( Iveco+Caprari )                70                       4                          120 litara                               2

 ICO110-50/FL ( Iveco+Caprari )                95                       4                          330 litara                               3       

 

                                                        promjer usisa cijevi     promjer potisne cijevi           protok

LR28-20FL                                                100                                       100                        400 - 900 lit./min.

ICX085-40/FL                                            120                                       100                      1100 - 1900 lit./min.

ICO110-50/FL                                            120                                       120                      1230 - 2220 lit./min.  

 

usisni set : korpa , metalna cijev 3 m , armirano usisno crijevo 2 , ulaz u pumpu

potisni set : izlaz iz pumpe s regulacionom ventilom , labuđi vrat