Sjetvospremač

V&N FOP Vibrocult predsjetvena priprema zemljišta

Namena:
•    najbolja predsjetvena priprema zemljišta

•    prorjeđivanje strnih žita,  lucerke i obnavljanje pašnjaka

Radna dubina do 15 cm. 
Radna brzina 8-12 km/h.
Potrebna snaga do 1.5 kW (2HP) po radnom organu - u zavisnosti od tipa zemljišta i radne dubine. 
Sa jednostrukim  ili duplim rotorima  (laki ili teški), nošen, vučen.