V&N FOP

V&N FOP geminatori

Germinatori za finu pripremu zemljišta za sijanje šećerne repe ili povrća


Sjetvospremač za za finu predsjetvenu pripremu oranica koja je potrebna za preciznu sjetvu – vučeno oruđe.

Prvenstveno se koristi za finu predsjetvenu pripremu za sijanje šećerne repe i povrća.

Proizvodi se u varijantama radnog zahvata od 3m;  4m;  5m;  6m;  7m i 9m . 

Opremljen je specijalnim nosačima radnih organa, tzv. "S" nosač  za Germynator.

Tags

V&N FOP Pugovi ravnjaci

Namjena: 
•    za osnovnu obradu zemljišta ( duboko i sjetveno oranje) do 30 cm , 
•    za sve tipove zemljišta, kako u ravničarskim tako i brdsko-planinskim predjelima
•    za  strništa poslie žetve žitarica
•    dobro okreću zemlju i zaoravaju biljne ostatke.

 

Radni zahvat 25, 30, 35 cm po plužnom tijelu.

Tags

V&N FOP Vibrocult predsjetvena priprema zemljišta

Namena:
•    najbolja predsjetvena priprema zemljišta

•    prorjeđivanje strnih žita,  lucerke i obnavljanje pašnjaka

Radna dubina do 15 cm. 
Radna brzina 8-12 km/h.
Potrebna snaga do 1.5 kW (2HP) po radnom organu - u zavisnosti od tipa zemljišta i radne dubine. 
Sa jednostrukim  ili duplim rotorima  (laki ili teški), nošen, vučen.