FOP

FOP EcoHarrow Drljače

 • robusna i jednostavna konstrukcija od kvalitetnog čelika
 • lako se podešava
 • dugi rok trajanja

Poluteške drljače namijenjene su za usitnjavanje tla, predsjetvenu pripremu, razbijanje pokrova, zatvaranje brazde i sl. Robusne su i jednostavne konstrukcije, što osigurava dugotrajan rad bez popravaka. U radu je tih i ne stvara vibracije, pa se može smatrati da nema negativnih utjecaja na radnu i životnu okolinu. Alat se jednostavno pričvrsti na traktor i već u prvom prolazu učinkovito usitnjava tlo, čime se znatno skraćuju vrijeme i troškovi obrade tla.

FOP AgroTill Podrivač

 • izuzetno dobro lomljenje tabana pluga
 • mala vučna sila
 • radni organi u „V” rasporedu

AgroTill 210 je nošeni stroj sa spojnicom u tri točke, koji služi za podrivanje tla. Primjenjiv je na sve vrste obrade, konvencionalne i reducirane, pa i na "NO TILL" koncept obrade.

FOP AgroTill Podrivač

 • izuzetno dobro razbijanje plužnog đona
 • mala vučna sila
 • radni organi u „V” rasporedu

AgroTill 210 je stroj nošenog tipa sa kačenjem u tri točke, koja se koristi za podrivanje tla. Primenljiv je kod svih tipova obrade, kako kod konvencionalne, tako i kod redukovane, pa i kod „NO TILL” koncepta obrade.

AgroCut 300 Valjak za sitnjenje biljnih ostataka

Inteligencija se vrednuje…

 • veoma produktivna, na velikim površinama za kratko vreme (10ha/h)
 • niski troškovi održavanja
 • 18-25 km/h preporučena radna brzina

• Mogućnost kačenja na zadnju i prednju hidrauliku traktora
• Mogućnost kombinovanja sa drugim mašinama (gruber, tanjirača itd.)
• Ugrađeni ležajevi vrhunskog kvaliteta
• Noževi od visokokvalitetnog čelika otpornog na habanje
• Montažno-demontažni sistem za vuču

FOP EcoDisc Kratke tanjurače

Prednosti:

 • stvara idealne uslove za klijanje semena
 • optimalna za plitku obradu zemljišta
 • mali vučni otpor

Nosač diskova uležišteni na glavni ram preko gumenih elemenata. Opremljen nazubljenim malč diskovima i bočnim limovima. Podešavanje dubine se vrši veoma lako, regulacijom rotora. Namenjena za plitku obradu zemljišta između 2 i 12 cm. Visoko kvalitetni ležajevi diskova obezbeđuju dugotrajnu eksploataciju sa minimalnim održavanjem.

FOP Geminatori

Germinatori za finu pripremu zemljišta za sijanje šećerne repe ili povrća


Sjetvospremač za za finu predsjetvenu pripremu oranica koja je potrebna za preciznu sjetvu – vučeno oruđe.

Prvenstveno se koristi za finu predsjetvenu pripremu za sijanje šećerne repe i povrća.

Proizvodi se u varijantama radnog zahvata od 3m;  4m;  5m;  6m;  7m i 9m . 

Opremljen je specijalnim nosačima radnih organa, tzv. "S" nosač  za Germynator.

Tags

FOP Pugovi ravnjaci

Namjena: 
•    za osnovnu obradu zemljišta ( duboko i sjetveno oranje) do 30 cm , 
•    za sve tipove zemljišta, kako u ravničarskim tako i brdsko-planinskim predjelima
•    za  strništa poslie žetve žitarica
•    dobro okreću zemlju i zaoravaju biljne ostatke.

 

Radni zahvat 25, 30, 35 cm po plužnom tijelu.

Tags