Pneumatski uređaji - APV ES100 M1

Pneumatski uređaji za sjetvu i rasipanje mineralnih gnojiva koji mogu da se koriste u kombinaciji sa gruberima, sjetvospremačima, tanjuračama itd.