Vodena pumpa na kardan

Traktorska pumpa Rovati T3-80A                                    Rovati T2-50

protok pumpe 600 - 1750 l/min                                            protok pumpe 400 - 1250 l/min.

pritisak 11,6 - 12,3 bara                                                       pritisak 11,6 - 12,3 bara 

traktor snage 70 - 75 KS                                                     traktor snage 50 - 55 KS

                                               pocinčano postolje

                                               mehanička pumpa za povlačenje vode

                                               priključak pumpe u tri točke

                                               usisni set D100

                                               potisni set D100

                                               kardan