Rabe plugovi

Serije ALBATROS i SUPERALBATROS predstavljaju najmanje verzije nošenih obrtnih plugova RABE-a, predviđene za traktore vučne snage do cca. 200KS ili 260KS. U izvedbi su plugovi sa 3-6 ili 4-6 brazdi, sa ručnim podešavanjem radnog zahvata u 4 stupnja ili sa varijabilnim podešavanjem radnog zahvata verzija VARIANT. Dimenzije grede, u zavisnosti od veličine pluga su od 110x110x8 pa sve do 160x160x10mm.

 

 

Plugovi Rabe Albatros i Superalbatros

Serija CORMORANT predstavlja seriju vučenih obrtnih plugova za traktore vučne snage do cc. 300KS. U izvedbi su plugovi sa 5-9 brazdi, sa ručnim podešavanjem radnog zahvata verzija VARIJANT (35-53cm). Dimenzija grede je 160x160x10mm.

Plugovi Rabe Kormoran

Serija MARABU predsavlja sam vrh vučenih obrtniih plugova, izuzetno robusan, kvalitetne izvedbe, za najveće izazove u modernoj poljoprivredi. Potrebna vučna snaga za ove plugove je od 260KS pa sve do 500KS. Dimenzije grede 180x180x10mm, dok se broj brazdi kreće od 7 pa sve do 12 brazdi, Pravi izbor za pravog poljoprivrednika.

Plugovi Rabe Marabu