MAZZOTTI – Samohodna prskalica MAF

Krila od 24 do 36 metara radnog opsega. Zapremina glavnog rezervoara 4600 ili 5300 litara.
Klirens 1300, 1500 ili 1800 mm.