FOP EcoHarrow Drljače

 • robusna i jednostavna konstrukcija od kvalitetnog čelika
 • lako se podešava
 • dugi rok trajanja

Poluteške drljače namijenjene su za usitnjavanje tla, predsjetvenu pripremu, razbijanje pokrova, zatvaranje brazde i sl. Robusne su i jednostavne konstrukcije, što osigurava dugotrajan rad bez popravaka. U radu je tih i ne stvara vibracije, pa se može smatrati da nema negativnih utjecaja na radnu i životnu okolinu. Alat se jednostavno pričvrsti na traktor i već u prvom prolazu učinkovito usitnjava tlo, čime se znatno skraćuju vrijeme i troškovi obrade tla.

FOP Poluteške Drljače EcoHarrow

 • robusna i jednostavna konstrukcija od kvalitetnog čelika
 • lako se podešava
 • Dug vek trajanja

Poluteške drljače namijenjene su za usitnjavanje tla, predsjetvenu pripremu, razbijanje pokrova, zatvaranje brazde i sl. Robusne su i jednostavne konstrukcije, što osigurava dugotrajan rad bez popravaka. U radu je tih i ne stvara vibracije, pa se može smatrati da nema negativnih utjecaja na radnu i životnu okolinu. Alat se jednostavno pričvrsti na traktor i već u prvom prolazu učinkovito usitnjava tlo, čime se znatno skraćuju vrijeme i troškovi obrade tla.

FOP AgroTill Podrivač

 • izuzetno dobro lomljenje tabana pluga
 • mala vučna sila
 • radni organi u „V” rasporedu

AgroTill 210 je nošeni stroj sa spojnicom u tri točke, koji služi za podrivanje tla. Primjenjiv je na sve vrste obrade, konvencionalne i reducirane, pa i na "NO TILL" koncept obrade.

FOP AgroTill Podrivač

 • izuzetno dobro razbijanje plužnog đona
 • mala vučna sila
 • radni organi u „V” rasporedu

AgroTill 210 je stroj nošenog tipa sa kačenjem u tri točke, koja se koristi za podrivanje tla. Primenljiv je kod svih tipova obrade, kako kod konvencionalne, tako i kod redukovane, pa i kod „NO TILL” koncepta obrade.

AgroCut 300 Valjak za sitnjenje biljnih ostataka

Inteligencija se vrednuje…

 • veoma produktivna, na velikim površinama za kratko vreme (10ha/h)
 • niski troškovi održavanja
 • 18-25 km/h preporučena radna brzina

• Mogućnost kačenja na zadnju i prednju hidrauliku traktora
• Mogućnost kombinovanja sa drugim mašinama (gruber, tanjirača itd.)
• Ugrađeni ležajevi vrhunskog kvaliteta
• Noževi od visokokvalitetnog čelika otpornog na habanje
• Montažno-demontažni sistem za vuču